Reglement alliantiebanen

  1. Voor leden van de alliantiebanen gelden de regels als beschreven in het baanreglement van de betreffende vereniging.
  2. Het aanmelden van grotere groepen (> 2 flights) is alleen in overleg met de ontvangende baan mogelijk.
  3. Ieder lid van de alliantiebanen heeft toegang tot de (wedstrijd)kalender/agenda van de andere alliantiebanen zodat zij vooraf kunnen inzien of er ruimte is om te spelen.
  4. De alliantiebanen zijn verplicht leden van een andere alliantiebaan toe te laten tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit te weigeren, in dat geval wordt een alternatief geboden.
  5. De reserveringstermijn voor leden van de alliantiebanen is gelijk aan die van de eigen leden.
  6. Vooraf reserveren is altijd noodzakelijk.
  7. Nieuwe 9-holes golfbanen kunnen na het proefjaar worden toegelaten mits alle alliantiebanen daarmee akkoord gaan.
  8. Alleen voltijdleden (waaronder ook businessleden die lid zijn van de vereniging) kunnen gebruik maken van De GolfAlliantie.
  9. Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij de eigen vereniging.